Velkommen
* Vi er 5 tandlæger og en tandplejer med et stort aldersspænd, hvorfor vi har mulighed for at drage nytte af hinandens evner, erfaringer og potentiale.

* Vi favner bredt ; dvs vi laver al slags behandling, lige fra almindelig tandpleje til større kirurgiske indgreb.

* Vi udfører bedste kvalitet indenfor tandpleje.

* Vi benytter os af de nyeste og mest veldokumenterede behandlinger, materialer og udstyr.

* Vores klinik ligger centralt og med perfekte parkeringsforhold.

* Vi har egen tandtekniker ; dvs alle kroner, broer og proteser laves i huset, og derfor ved vi hvilke materialer der benyttes, dvs ingen kinakroner hos os!